Expatriate's son in writting to his father


Transcript of expatriates request for the mass

i prosze was kochany tato
abyscie te karteczki dali (na)
waszemu Wojcu duchownemu
aby wiedzieli Ojciec duchowny
zakim maja Mszy swienta
Poczastos prawic otoz podaje
nazwisko i imie swoich rodzi
cow jak wam (urodzo?) nazywali
sie Demkowicz a na imie bylo
memu ojcu Filip a mamie
Marja  znowu ze byla msza
swienta za dziadkiem i za babka
po matce dziadkowi bylo na imie
Michal a babce bylo na imie
Justyna po Ojcu dziadkowi
bylo na imie Mikolaj a babci

to nie wiem jak bylo na imie
bom zapomnial, a bratu bylo
na imie Bazyli, a siostrze
Anna i znowu za naszymi
dziecmi co nam w Ameryce
pomarli chlopcu bylo na
imie Janio a dziewczeciu na
imie bylo Marja to was
o to prosze kochany tato pro
scie Ojca Duchownego aby za
tymi duszami nasz Mszy
Swienta Poczastas otpra
wili i ja sam prosze Ojca
Duchownego bardzo pieknie
aby za tymi duszami Mszy
Swienta, Poczastos otprawili G.B.

 

Back to the Dobra Szlachecka Society home page