Dr Feliks Stalony-Dobrzanski

http://bpp.agh.edu.pl/bpp.phtml

http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-bin/abc-k/chameleon?sessionid=2010090110160114364&skin=abc-k&lng=pl&inst=consortium&host=localhost%2B9898%2BDEFAULT&patronhost=localhost%209898%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&elementcount=1&u1=2008&t1=000259890&beginsrch=1&rootsearch=KEYWORD&srchtermdesc=Stalony-Dobrza%C5%84ski,%20Feliks.

http://krakowska.info/index.php/opinie/283-owiadczenie-dr-in-feliksa-stalony-dobrzaskiego
http://santosubito.org.pl/informacje,_jakos_nie_santo_i_nie_subito_fe,192,1.html
http://forum.gazeta.pl/forum/w,410,97535268,97542046,A_gdzie_dr_F_Stalony_Dobrzanski_.html


Jan Stalony-Dobrzanski

http://almanach-litera.aine.pl/pl/stalony_jan/wiersze.html
http://books.google.ca/books/about/Via_Crucis.html?id=m1s6AAAACAAJ&redir_esc=y

Bohdan Dobrzanski (1909-1987)

http://www.pan-ol.lublin.pl/biul_1/dobrzanski.htm

Andrzej Stalony-Dobrzañski

Powtórka z Czerwonego Kapturka
postaæ: Czerwony Kapturek
re¿yseria: Violetta Suska
teatr: Teatr im. Osterwy - Gorzów Wielkopolski
data premiery: 2004-06-01
http://www.poltheatreinst.com/reviews/Kapturek_review.htm
http://dilettante.pl/tag/andrzej-stalony-dobrzanski/
http://www.filmpolski.pl/fp/index.php/5110357

http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/stalony-dobrza%25C5%2584ski.html

 

Back to the Dobra Slachecka Society main page