PRADZIAD - the Data base

town:Dobra Szlachecka
non Polish name:-
old name:-
province:kro[nieDskie
province (since 1999):podkarpackie
denomination:greckokatolickie
church name/supplement:-
type of record:urodzenia
dates:1784-1842, 1934-1943
microfilms:1784-1842, 1934-1943
 
 
 
 
 
commune:Sanok
parish/community:-
archive: Archiwum PaDstwowe w Przemy[lu
37-700 Przemy[l, ul. Lelewela 4
tel: (16) 670-35-38
fax: 670-76-34
email: archiwum@przemysl.ap.gov.pl
www.przemysl.ap.gov.pl
fond: 147/14 Parafie greckokatolickie byBego województwa rzeszowskiego - zbiór szcztków zespoBów
access conditions:cz[ciowo
remarks:-