1836 wizytacja biskupa Snichurskiego, proboszcz Ilja Makowej, ur 1857, wyswiec. 1885, zonaty

ilosc osob 1595 unitow, lacinnikow 175, zydow 74
15 morgow, trzy laki, nieuzytkow 2 morgi, czysty dochod 66 koron, dodatek z kasy 1115 koron, 36 koron podatku, 12 sagow drewna, plebania 1903 murowana, szkola 1klasowa, 4 nauczycieli z tego 3 grekokatolikow, dzieci gr. kat. 381, towarzystwo Sokol- 28 czlonkow, kolo gospodyn wiejskich (kruzok silsk gosp 17 czlonkow) kasa Rajfajzena, Diak S. Krajnik, telefon Dydnia 20 km, poczta w Mrzyglodzie, 5 km, do Sanoka 21 km