W indeksie nazw osobowych wymienia uczestniczących w sejmikach:
 
Dobrzański Jan Nisiewicz, s. 377
Dobrzański Jan Nisiewicz, s. 150, 391, 447, 458, 532, 547
Dobrzanski Jerzy Nisiewicz, s. 25, 129
Dobrzanski Stefan Nisiewicz, s. 80, 93, 46
Dobrzanski Mikołaj Hryckiewicz
Dobrzanski Bazyli Hubal
Dobrzanski Jan Sasowicz
Dobrzanski Czestipian Hrabia
Dobrzanski Pawel Hubal
 
Dobra, s. 198
 
Oto zjazdy, uchwały i sprawy z udziałem Dobrzańskich w układzie chronologicznym (za Lechowski, Dobra...)
 
Jerzy Dobrzanski. Konfederacja wojewodztwa ruskiego. Wisznia 20.III. 1733 W Wykazie "Dobrzański Jerzy Niesiewicz." s. 25
Stefan Niesiewicz Dobrzanski. Laudum obozowe generału województwa ruskiego. Pod Kobylicą, 21. VIII 1734., s. 80
Stefan Niesiewicz Dobrzański, Manifest przeciwko manifestacji szlachty z 20. VIII. pod Kobylicą 23 VIII 1734, s. 93.
Jan Dobrzanski Niesiewicz. Laudum sejmiku wisznienskiego. Wisznia 14 III. 1735, s. 129
Jan Dobrzanski, Uchwaly ziemian sanockich, 27 II 1736, s. 150, w wykazie Niesiewicz "Desideria JMciow pp. Tatomirów o wojtostwo w Podbuzu jeszcze osobom zyjacym sluzace, aby przy nim utrzymani byli, takze JMciow pp. Dobrzanskich o czesc Dobrej i gniazda dziedzicznego nescitur qualiter do Krolewszczyzny przywlaszczonej, Instrukcja sejmiku poslom na sejm. Wisznia 22 VIII 1740.
Jan Niesiewicz Dobrzański. Uchwały ziemian sanockich. Sanok 5 II 1759, s. 377
Jan Dobrzanski, Rotmistrzem zas prezydialnym JMci p. Jana Dobrzanskiego podobniez na lat dwa postanawiamy, ktoremu in recompensam uslugi ziemskiej ziemianskiej pro salario na rok kazdy po zl. piecset, a za terazniejszy zl. p. dwiescie i JMci p. porucznikowi po zl. dwiescie przez rece z podatku czopowego naznaczamy. "Uchwały ziemian sanockich. Sanok 4 II 1760, s. 391.
Jan Niesiewicz Dobrzanski, "Kiedy zas osierocony bez ojca ojczyzny bezkrolewia stanie, wszystkie jurysdykcje sadowe ustaly (...)dla administrowania onejze obralismy sedziow kapturowych z ziemi lwowskiej JMJMci p. Jozefa Potockiego kasztelana lwowskiego /.../ Jana Nisiewicza Dobrzanskiego, Konfedereacja wojewodztwa ruskiego, 1763, s. 447
Jan Dobrzanski, Konfederacja woj. ruskiego, Wisznia 6 II 1764, s. 258. W wykazie Niesiewicz Stefan Dobrzanski, Uchwaly ziemi sanockiej, Sanok 20 III 1764, s. 264. W wykazie Niesiewicz Jan Dobrzanski, JMci p. Janowi Dobrzanskiemu za pogorzelisko zl. 50, Laudum sejmiku gospodarskiego przemyskiego. Przemysl 16 IX 1766, s. 532. W wykazie Niesiewicz Jan Dobrzanski, "Ziemianie sanoccy wybierają poslow na sejm i daja im instrukcje, Wisznia, 24 VIII 1767, s. 547. W wykazie Niesiewicz.
Ten dlugi wykaz ziemian Dobrzanskich daje wystarczajace swiadectwo kim byli i czym sie zajmowali Dobrzanscy(...).

Back to the Dobra Szlachecka Society page