s.6 w r.1679 mieszkal w Sanoku mieszczanin i szewc Andrzej Dobrzanski

2.27 Dobrzanski byl w latach 1691-1701 palestrantem