Dobra wyesz, o ktorei szie napisalo doszicz szeroko przi starostwie sanockiem, w ktorej czesc pewna roliey, y ossiadlosczi nieczo, y gaie wshitkie nalieza ku zuppie szolskiej. Thamze w tey czesczi yest kmiecz yeden osziadli na czwierczi roliey, ktori dawa czinszu dorocznego y z roboczizna zloti yeden y gr. dweanasczie, kur dwoie, iaecz trzydziesci, omnia valor ut immediate supra; tho uczini zloti ieden groszi pietnaszczie u d. dwanasczie. Karczmarz z karczmi i obszaru dawa czinszu zlotich czteri y gr, dwadziescia i czteri. Summa wszithkich pozithkow z Dobrego czini zlotich sescz y gr. dwadziescia i ieden y d. dwanascie.
 
o folwarku w Uliczu...
 
lasow tam jest dobrich niemalo, w ktorych bukowini najwiecej a yodlowego drzewa do budowania komiag, y urobiono lyatoz za pana lwowoskieo komiag osiemdziesiat a wskazoz yest po czesci trudnoszczi z granicznemi szasziadzi, ktorzy sobie nyemalo propter incertum limitem przywlaszczaja gruntu i.k.m, a zwlaszcza sliachta, albo sluzkowie z Dobrego, ktorzy ut fertur maja przywileyem szobie nadane polye, a przywlaszczaja sobie lyassow y dombrow nyemalo.

Back to the Dobra Szlachecka Society page