s. 17
 
(...) Mieszkancy Dobry cały szereg spraw majątkowych, dokonanych w obecności swego prawnego wójta i przysiężnych, w akta sanockiego magistratu wnosili i niejednokrotnie taki dekret wpisany w księgi protokolarne sanockie był dla dobrzan prawną podstawą rozlicznych interesów majątkowych.
 
(...)
... ciekawym jest zapis ostatniej woli Antoniego Dobrzańskiego, ktory jako "chrzescijanski Czlowiek zawsze na pamieć maiąc Dekret nieśmiertelny Sprawiedliwego Sędziego Boga, ze kazdy Czlowiek, ktory się rodzi, umierać musi...na umyśle y na Duszy zdrowy, na ciele zaś słaby, spodziewając się z tym światem pożegnać, ...ostatnią wolę y testament uczynił, i Duszę w Rece Przenajświętszej Trojcy Boga Wszechmogącego oddaje, którą sam stworzył, Ciało zaś iako z Ziemi jest, tak przy Swiętnicy (?) Boskiej w Ziemi aby było pochowane, przy tym wzywając przyczyny Matki Boskiey i Wszystkich Swiętych do Miłosierdzia Boskiego za (...)
 
Po tym poboznym choć nieco chropawym pod wzgledem gramatycznym wstepie, następuje zapis majątku, świadczący, że szczera miłość i przywiązanie i pod biekieszą mieszczańskąi w skromnej zagrodzie szlachty z Dobry przybytek swój miały. Fortuną swoją bowiem "właśnie Dekretem Boskim" tak umierający pan Antoni dysponuje: "A nayprzód żonie moiey ulubioney za Jey wniosek y Posag w Dom moy na złotych polskich Dwiescie No. 200, y za Jey Affekt ku mnie czyniony, ktory miedzy nami bez noty zostawał, aze Ja Zwoli Boskiey bez potomnie z tego swiata schodze, iednak z miłosci posłużnej Zonie moiey wszystek Grunt, Domostwo, Ruchomości y Bydło tym testamentem Wiecznemi czasy czynie, leguje i zapisuję (...).
 
Testament ten odsłania ciekawy szczegół i pod względem prawnym widzimy tu, że wniosek, tj. posag w dom męża wniesiony przez żone stawał się jego własnościa, kiedy on umierając rozporządzał tym posagiem wedle swego upodobania, w tym wypadku zapisując żonie cały swój majątek w dożywocie, po jej zaś smierci, swemu rodzonemu bratu Mikołajowi Nisiewiczowi Dobrzańskiemu z pominięciem innych braci, do których czuł żal za to, że żaden nie poratował go w niczem, i on sam własnym kosztem musiał pochowac matkę, co go kosztowało 32 zł. p.
I ten testament wpisano w akta sanockie w r. 1793 "in libro Magistratum Sanocensis", chociaż jak można wnosić z podpisów obecnych, testament sam sporządzono w Dobry w r. 1792. Swiadkami tego testamentu sa bowiem sami Dobrzańscy: Antoni Demkowicz Dobrzański, Jan Dobrzański, rowniez zprzydomkiem Demkowicz, Bazyli Hubal Dobrzański i Piotr Demkowicz Dobrzański. Z tych Demkowicze są braćmi, Hubal zaś występuje tylko jako przyjaciel.(...) (jp)

stronica 39
"Osobna wzmianka nalezy sie ludnosci zydowskiej Sanoka, ktora w tym czasie dokonuje licznych transkacji finansowych, ruchliwa i czynna, i mimo surowych edyktow Jozefa II rosnaca w liczbe i znaczenie".
s.41
Wciagnieto w akta sanockie kontrakt kupna zawarty w Dobrej dnia 15 listopada 1791 w obecnosci Wincentego Choynackiego i prztłumaczony z polskiego na łacine w obecności sanockiego starosty obwodowego barona Langenmantla, a odnoszacy się do sprzedazy gruntu, chałupy i browaru Zelikowi Purecowi za 1000 zl.p.
Rowniez do aktów sanockich wniesiono kupno gruntu w Dobrej, pod cerkwia, za rzeką, ktory nabyl od dziedzica Dobrej Choynackiego starozakonny Deim Judkiewicz i caly szereg spraw podobnych.