Dobra, wieś pow. dobromilski, o 3.5 kil. na płn zach od Dobromila, o 5 kil. na pół. w. od st. p. i parafii rzymsko-kat. w Mrzygłodzie; parafia greko-katolicka w miejscu. Dymow 254, mieszkancow 1275. Obszar dworski ma roli ornej 164, łak i ogrodów 15, pastwisk 20, lasu 23 m, włościanie roli ornej 1549, łąk i ogrodów 164, pastwisk 321, lasu 1351 m. We wsi szkoła etat. jednoklasowa.


http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82ownik_geograficzny_Kr%C3%B3lestwa_Polskiego

 

Back to the Dobra Szlachecka Society main page