W. Kaput, Materialy zrodlowe do dziejow Rzeszowszczyzny. Przemysl 1960

Informator o materialach archiwalnych przechowywanych w archiwach panstwowych woj. rzeszowskiego. 1968 Rzeszow. Arłamowski, Kaput. (BUW 310157)

PRZEMYSL:

1.C.K. starostwo w Sanoku 1879-1918, 35
2.Starostwo powiatowe w Sanoku
3. Starosta powiatowy w Sanoku 1939-44
4. Powiatowy Urzad Repatriacyjny. Oddzial wojewodzki w Rzeszowie 1945-1950, 141
5. PUR 1945, 1940-200
6. Akta notariuszy 1860-1941, 4484
7. Archiwum greko-kat. biskupstwa w Przemyslu 1296-1946, 9416 (Akta sadu malzenskiego).
8. Parafia gr. kat. woj. rzeszowskiego 1728-1945, 379
9. Akta Sadu powiatowego w Sanoku 1870-1936-98
Dobra 1784-1867

SANOK:

1. Starostwo powiatowe w Sanoku 1944-1950-978
- ewakuacja do ZSRR
- oczyszczanie powiatu z band
- meldunki o napadach UPA
- spisy ludnosci
- parcelacja majatku kosciola w Dobrej
- zabezpieczenie zabytkow cerkiewnych
2. Wiezienie sledcze w Sanoku- 1915-1944, 115
-ewidencja odbywajacych kare
3. Akta gminy powiat Sanok 1931-54, 434
-akta gminy Mrzyglod

 

Back to the Dobra Szlachecka Society main page