Kapliczka

Roadside chapel on the way to Ulucz.

Kapliczka przy drodze do Ulucza

photo: Remek Mazur Hanaj

 

Back to the Dobra Slachecka Society main page