DOBRZANSCY

Wikipedia: Sas Coat of Arms- English, po polsku, по-українськи

This page is from Seweryn Uruski's book "Rodzina. Herbarz Szlachty" Published in the 19th century, it is an account of Polish and Ukrainian nobility in Poland and the Ukraine. This particular page concerns people of Dobra who used the Sas coat of arms. At the beginning of the 17th century some Dobrzanskis began to use another coat of arms called Leliwa which resembles the Sas coat of arms. In 1402 King Jagiello confirmed the rights to a large tract of land, later called Dobra, to three Ukrainian brothers from Ulicz. Their names are Jury, Zanko, and Dymitr. The King granted them the land forever. In 1621 the people of Dobra participated in the battle of Cecora and commemorated their involvement by inscribing upon a bell the Leliwa coat of arms. At the end of the 18th century, during Austria's rule of southeast Poland, the ruling class was asked to prove their nobility by the presentation of appropriate documents. People of Dobra did so by producing papers signed by King Jagiello and later by King Wladyslaw IV.

 

 

Dobrzanscy tak Leiwici, jako tez Sasowie, zamieszkiwali prezewaznie wojewodztwo ruskie, stad przy legitymacyach ze szlachectwa bez wzgledu na teokolicznosc, ze przydomki pewne wylacznie jednemu domowi sluzyly, przedstawiali czestokro c osobistosci z drugiego domu za swoich przodkow i obecnie jedne i te same przydomki obu domom sluza.

W latach 1772 - 1783, 1830, 1832, 1844 i 1846, udowodnili pochodzenie swoje szlacheckie w Sanoku, Haliczu, Lwowie i Pilznie: Szymon Bialas, Jerzy, Szczepan, Jan, Grzegorz, Michal i Piotr, z przydomkiem Czestopian, ksiadz Jan, Jerzy, Jan i Andrzej, Szczepan, Franciszek i Michal, wnukowie Jana, Mikolaj i Jerzy, Piotr i Szczepan, wnukowie Mikolaja, Mikolaj, Antoni, Jan Adam i Michal i Jan, wnukowie Jana, Michal, Szczepan i Aleksander, z przydomkiem Demkowicz, Jan, Andrzej, Michal i Jan, z przydomkiem Gackiewicz, Antoni, Michal, syn Antoniego, Mikolaj, Walenty, Pawel, Bazyli i Michal, Bazyli, wnuk Bazylego, i Szymon, syn Michala, z przydomkiem Niesiewicz. Bazyli z Dobry, z przydomkiem Hubal, Antoni, Mikolaj, Antoni i Jan. wnukowie Jana, bez przydomku (Gol.).

 

SAS Coat of Arms

DOBRZANSCY v. DOBRZYANSCY h. SAS z Dobrej, w zieme sanockiej. Jagillo nadal 1402 r. Juremu, Zankowi i Dymitrowi, braciom stryjecznym miedzy soba, slugom swym z Ulicza i innym ich braciom, pole zwane Dobre, w sanockiem na wieczysta wlasnosc, z obowiazkiem sluzby wojskowej na trzech koaiach. Przywilej ten wniosl do grodu halickiego 1621 r. Adrzej Dobrzanski z Dobrej (AGZ. VII.). Wasil i Stefan, bracia, pozwani 1443 r. o glowe przez Wasila, brata Kowala i Mala, syna Tyszowego. Wlodek 1463 r. dobra swe zapisal corce Juliannie. Semen, syn Zuna, Kupil 1467 r. czesc od Iwana Dziatkowicza. Iwan, dziedzic trzeciej czesc Dobrej, ma syna Stefana, 1467 r. W 1469 r. pietnastu dziedzicow sprzedaje swe czesc Pieniazkowi, staroscie sanockiemu. Wlodek i Masz, skupuja 1474 r. czesc od Iwana. Piech Andrzej i Niesz, bracia rodzeni, 1478 r. (AGZ. XI. XVI.).

Mikolaj Sokolowicz, otrzymal 1613 r. konses krolewski, na odstapienie wsi Swidniku, synom Iwana, Andrzeja, Stefana i Fedka (M. 155 f. 147). Stefan, Mikolaj i Andrzej, synowie Andrzeja, 1660 r. (Sig. 3 f. 147). Stefana brat Eliasz, pozostawil synow: Aleksandra i Porfirego, zyjacych 1621 r. (M. 165 f. 135). Michal, Iwan i Andrzej, posiadaja wojtostwo w Leszczynie, w starostwie przemyskiem, 1625 r. (M. 172 f. 223). Bazyli I Teodor, synowie Iwana, wniesli manifest w grodzie lubelskiem 1683 r. (Zap. Lub. 40 f. 1100). Andrzej i dwoch janow podpisali obior krola Michala, z ziemia przemyska.

Hieronim Demkowicz i Adam Hnatuszko, bracia stryjeczni, spadkobiercy Dymitra, towarzysza roty pancernej Frackiewicza, zapisli sie na sad polubowny 1681 r. (M. 128 f. 9). Jan, Andrzej i Zuzanna, dzieci Stanislawa i Maryanny Gizyckiej, sprzedali 1731 roku czesc swa w Falejowce Witskiemu (Gr. Sanoc. Prot. 66 f. 941).

 

Back to the Dobra Szlachecka Society page.