Non Jewish People of Dobra in Auschwitz


Auschwitz https://en.wikipedia.org/wiki/Auschwitz_concentration_camp

Auschwitz- Birkenau
https://pl.wikipedia.org/wiki/Auschwitz-Birkenau)

Auschwitz.org
http://auschwitz.org/en/museum/auschwitz-prisoners/how-to-search
http://auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach/

 

Below are the names of just some of the people from Dobra Szlachecka:

 

Demkowicz, Stefan (1926-07-30) Fate: 1943-02-02, Auschwitz, arrived to camp, (prisoner number: 99524)
Dobrzanski, Eugeniusz (1919-03-12) Birthplace: Dobra Szlachecka, Residence: Dobra-Szlacheckie, Profession: Student, (prisoner number: 87126) Fate: transferred in 1944 to KL Buchenwald, survived
Hynko, Michal (1900-05-18 1942-03-22) Birthplace: Lachodow, Residence: Dobra-Szlacheckie, Religion: Greek Catholic
Hynko, Stefan (1906-12-22 1942-06-22) Birthplace: Dobra Rostykalna, Residence: Dobra Rostykalna, Religion: Greek Catholic. Profession: Farmer, (prisoner number: 35016), 1942-05-11, Auschwitz, arrived to camp
Karczynski, Stanislaw (1910-03-20 1943-02-25) Birthplace: Dobra Szlachecka, Residence: Dobra Szlachecka, Religion: Catholic
Krajnik, Józef (1901-09-07) Birthplace: Dobra Szlachecka, (prisoner number: 62139), 1942-08-29, Auschwitz, arrived to camp, transferred in 1944 to KL Neuengamme
Kuszman, Stefanja (1918-12-01) Birthplace: Dobra Szlachecka, Residence: Dobra Szlachecka, Religion: Greek Catholic, (prisoner number: 27997), Fate: 1943-01-06, Auschwitz, arrived to camp, murdered 2.8.1943 in KL Auschwitz
Sluszkiewicz, Tadeusz (1908-02-14) Birthplace: Dobra Szlachecka, Residence: Sanok, Religion: Catholic, Profession: Student, (prisoner number: 12097), Fate: 1941-04-05, Auschwitz, arrived to camp, murdered 7 9.1942 in KL Auschwitz
Piotrowski, Stanislaw (1913-11-27 1942-09-07) Birthplace: Dobra Szlachecka, (prisoner number: 25961), Fate: 1942-01-23, Auschwitz, arrived to camp, transferred in 1942 from KL Auschwitz.

 

The Jews were taken by Germans from Dobra Szlachecka on 25.12.1943 and they were murdered.
Zydow zabrali Niemcy z Dobrej 25 grudnia 1943 roku i ich zamordowali.

 

 

Back to the Dobra Szlachecka Society page