1931 confirmation of the nobility papers
Potwierdzenie w 1931 r. starego zatwierdzenia szlachectwa

Back to the Dobra Szlachecka Society home page