Files on inheritance cases and court municipality (1723-1796). Documents digitized from the collections of the Central State Historical Archive of Ukraine, Lviv town, full text available in the Municipal Public Library in Sanok.

Akta dotyczące spraw spadkowych oraz sądowych gminy (1723-1796). Dokumenty zdigitalizowane ze zbiorów Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy, m. Lwów, pełny tekst dostępny w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku.

Found at the Sanocka Biblioteka Cyfrowa

http://www.sanockabibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=23&from=publication

 

Back to the Dobra Szlachecka Society page