Druga część wsi — Dobra Rustykalna — była własnością królewską, a od 1772 r. rządu austriackiego. Austriacy nie sprzedali swojej części wsi i aż do I wojny światowej należała ona do rządowych dóbr kameralnych. Chcąc utrzymać państwowy monopol na sól trzymali w swoich rękach tereny gdzie były słone źródła. Zlikwidowali też większość małych warzelni soli, a „okna” zasypali. Nie były już im potrzebne bowiem znakomita większość soli produkowanej w Galicji pochodziła wtedy z kopalni w Wieliczce i Bochni. Pamiątką po dawnej warzelni soli w Dobrej jest przysiółek Czerlenna. Jego nazwa pochodzi od staroruskiego słowa czeren oznaczającego małą kadź do odparowywania soli.

 

Back to the Dobra Szlachecka Society Page